Comentari al llibre segon del codi civil de Catalunya

;

Atelier Libros, S.A.

Comentari al llibre segon del codi civil de Catalunya

Formato papel

[Disponible. 3-7 días]

antes:
55,00 €

ahora:

52,25 €

Comentari al llibre segon del codi civil de Catalunya

;

Atelier Libros, S.A.

Inclou les noves lleis:

-Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

-Llei de voluntats digitals i de modificació del llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya de 14 de juny de 2017

La Llei 25/2010, del 29 de juliol, va aprovar el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. El llibre segon, dividit en quatre títols, va incorporar al Codi civil el conjunt de les normes que integren el dret de la persona (títols I i II) i el dret de família (títols III i IV). El volum que ara presentem conté un comentari de tots els articles dels títols I i II, relatius a la persona física i les institucions de protecció de la persona que combina l'anàlisi exegètica i dogmàtica amb la perspectiva pràctica que proporciona la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de les Audiències catalanes.

Aquest llibre és el complement al llibre Comentari al llibre segon del Codi Civil de Catalunya. Familia i relacions convivencials d'ajuda mútua publicat a l'any 2014.

Aquests comentaris han estat elaborats per més de quaranta autors amb experiència contrastada en el dret de la persona física i les institucions de protecció de la persona, la major part dels quals professors universitaris, però també advocats, notaris, registradors i magistrats dels principals tribunals de Catalunya. Després de més de set anys de vigència de la Llei 25/2010, aquest volum dóna compte de les pautes que segueixen els operadors jurídics del país per a la seva aplicació i dels criteris interpretatius desenvolupats pels tribunals catalans. Això el fa útil no només per al estudiosos del dret civil català sinó també per als professionals que apliquen quotidianament les normes del llibre segon.

Formato papel

[Disponible. 3-7 días]

antes:
55,00 €

ahora:

52,25 €

FICHA TÉCNICA

Compartir en: