Diversidad afectivo-sexual y los mecanismos establecidos por el Derecho Internacional para su proteccion "Volumen XIV"

Editorial Aranzadi, S.A.

Diversidad afectivo-sexual y los mecanismos establecidos por el Derecho Internacional para su proteccion "Volumen XIV"

Formato papel

[Disponible. 3-7 días]

antes:
55,00 €

ahora:

52,25 €

Diversidad afectivo-sexual y los mecanismos establecidos por el Derecho Internacional para su proteccion "Volumen XIV"

Editorial Aranzadi, S.A.Donostiako Giza Eskubidei Buruzko Ikastaroen Urtekariaren XIII. Bilduma aurreko edizioetan, modu sektorialean bada ere, landu den gai batekin itzuli da. Gatazkak, Kolonialismo berriak eta Giza Eskubideak Krisiak jotako Nazioarteko Gizartean izenburu generikoaren pean, Nazioarteko Zuzenbide Publikoaren zenbait irakaslek eta zenbait nazioarteko pertsonalitatek gaur egungo nazioarteko sozietatea ezegonkortzen duten zenbait gatazken ikerketa burutu dute.
Perspektiba orokor batetik abiatuz, honako gaiak landu dira: Nazioarteko Gorte Penalak gaur egun betetzen duen papera (Orihuela Calatayud irakaslea); esku hartze humanitarioen desregulazioa (Gutiérrez-Solana Journoud irakaslea); nazioarteko ikuskaritzaren garrantzia demokraziaren eta giza eskubideen sustapenean (Alarcón Jiménez irakaslea); Txinaren gero eta presentzia garrantzitsuagoa kontinente afrikarrean, nazioarteko harremanen aldaketa dakarrena, Gerra Hotzaren amaieran harreman hauek ulertzen ziren modutik aldenduz (García Segura irakaslea); edota emakumeen berdintasunaren aldeko borroka Iranen (Merinero Martín irakaslea). Perspektiba zehatzago batetik, ondorengo gatazka hauek aztertzen dira: Sahel (Echeverria Jesús irakaslea); Palestina (Abu-Tarbuch irakaslea), Tibet (Esteve Moltó irakaslea), Kosovo (Olesti Rayo irakaslea) eta Mendebaldeko Sahara (Francesco Bastagli).
Donostiako Giza Eskubideei buruzko Ikastaroen Urtekariaren XIII. Bilduma honen argitalpena aipaturiko unibertsitateko irakasle hauen ekarpen zientifikoaren fruitua da eta, baita, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbide Publikoaren arloko kideen lanarena. Gainera, argitalpena posible da, beste behin ere, Donostiako Udal txit gorenaren ekarpenari esker (Giza Eskubideen Zuzendaritza). Hauentzat guztientzat gure esker ona, giza eskubideen materian dagoeneko erreferentziazko lanen artean aurkitzen den urtekari honen beste edizio bat posible egiteagatik.El volumen XIII del Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián retoma un tema que ha sido ya analizado, al menos de forma sectorial, en ediciones anteriores. Bajo el título genérico de Conflictos, nuevos colonialismos y derechos humanos en una sociedad internacional en crisis , profesores de Derecho Internacional Público y personalidades de la sociedad internacional abordan el estudio de algunos de los conflictos que desestabilizan la sociedad internacional contemporánea.
Desde una perspectiva general se abordan cuestiones como el papel que desempeña actualmente la Corte Penal Internacional (Profesora Orihuela Calatayud), la desregulación de las intervenciones humanitarias (Profesor Gutiérrez-Solana Journoud), la importancia de la observación internacional en la promoción de la democracia y los derechos humanos (Profesor Alarcón Jiménez), la cada día más importante presencia de China en el continente africano, que está modificando las relaciones internacionales tal y como se concebían al final de la Guerra Fría (Profesora García Segura) o la lucha por la igualdad de las mujeres en Irán (Profesora Merinero Martín). Desde una perspectiva más concreta, se analizan los conflictos del Sahel (Profesor Echeverria Jesús), Palestina (Profesor Abu-Tarbuch), Tíbet (Profesor Esteve Moltó), Kosovo (Profesor Olesti Rayo) y Sahara Occidental (Francesco Bastagli).
La publicación de este XIII Volumen de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián es fruto de las aportaciones científicas de los profesores universitarios mencionados y del trabajo de los miembros del área de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, y es posible, una vez más, gracias a la contribución del Excmo. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Dirección de Derechos Humanos). A todos ellos nuestro renovado agradecimiento por hacer posible esta nueva edición de un anuario que se encuentra ya entre las obras de referencia en materia de derechos humanos.
Formato papel

[Disponible. 3-7 días]

antes:
55,00 €

ahora:

52,25 €

FICHA TÉCNICA

Compartir en: